PÅ Alviksskolan arbetar vi med att lösa suddproblemen, med många olika strategier.